Z czego składa się więzadło szerokie macicy?

  • krezki macicy
  • krezki macicy, krezki jajowodu
  • krezki macicy, krezki jajowodu, krezki jajnika

Więzadło szerokie macicy

Jajnik .. więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzuszeniem otrzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ściany miednicy i obejmującym jajnik. Wymienione więzadła tworzą strukturę stabilizującą jajnik, mimo tego umożliwiają mu ruch ... Jajowód .. więzadła lejkowo - jajnikowego. Zadaniem strzępek jest wyłapanie i wprowadzenie uwolnionej komórki jajowej do lejka jajowodu. Bańka jajowodu jest poszerzeniem jajowodu i stanowi przeważającą jego częścią ( 2/3 jajowodu ). Za bańką znajduje się zwężen ...

Macica .. więzadła szerokiego macicy. Zawartość miedzy obu blaszkami otrzewnej nosi nazwę przymacicza. Zawiera ono tkankę tłuszczową, łączną, splot żylny maciczny i pochwowy, tętnicę maciczną, naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek moczowodu. Podobnie, jak ...