Na jakie odcinki dzieli się nerw wzrokowy od gałki ocznej do mózgowia?

  • odcinki: wewnątrzgałkowy, wewnątrzoczodołowy, przebiegający przez kanał nerwu wzrokowego, wewnatrzczaszkowy
  • odcinki: wewnątrzgałkowy, przebiegający przez kanał nerwu wzrokowego, wewnątrzoczodołowy, wewnatrzczaszkowy
  • odcinki: wewnątrzoczodołowy, wewnątrzgałkowy, przebiegający przez kanał nerwu wzrokowego, wewnatrzczaszkowy

Nerw wzrokowy

Kresomózgowie .. nerwowego. ... Międzymózgowie .. nerwów wzrokowych ( n. II ). Wzgórze stanowi ważne skupisko istoty szarej i białej spełniające rolę drogi przewodzenia bodźców czuciowych ( dotyku, bólu i temperatury ). Od góry wzgórze przykryte jest półkulami mózgu, przyśrodkowo znajduje się komora ...

Nerwy czaszkowe .. nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dol ... Oko .. nerw wzrokowy. Oś gałki ocznej przebiega przez oba bieguny. Od zewnątrz gałka oczna chroniona jest przez powieki, które dodatkowo nawilżają powierzchnię oka. Od strony oczodołowej otoczona jest przez tkankę łączną oraz tłuszczową. Ściana gałki ocznej ...