Jakie gałęzie to gałęzie trzewne tętnicy biodrowej wewnętrznej?

  • tętnica maciczna, tętnica zasłonowa
  • tętnica sromowa wewnętrzna, tętnica biodrowo-lędźwiowa
  • tętnica odbytnicza środkowa, tętnica pęcherzowa dolna

Tętnica biodrowa

Układ tętniczy .. tętniczy składa się z tętnic ( łac. arteriae ), które prowadzą krew z komór serca do mikrokrążenia. Tętnice różnią się pod względem wielkości i budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężyst ... Aorta i gałęzie aorty .. Tętnica biodrowa wspólna ( łac. arteriae iliaca communis ) na wysokości piątego kręgu lędźwiowego ( L5 ) dzieli się na tętnice biodrowe wewnętrzne i zewnętrzne. Tętnica biodrowa wewnętrzna unaczynia trzewia miednicy, narządy płciowe, okolicę krocza. ...

Układ żylny .. tętnice. Ze względu na większą średnicę krew w żyłach płynie wolniej oraz przeciwnie do działania siły ciężkości. Dlatego posiadają zastawki, które uniemożliwiają cofanie się krwi. Przepływ krwi możliwy jest również dzięki pompie mięśniowej mięśni sz ...