Elementy międzymózgowia

anatomia24.pl & elementy międzymózgowia

Międzymózgowie .. elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu położona jest szyszynka. Szyszynka ( łac. glandula pinealis ) jest niewielkim gruczołem wewnątrzwydzielniczym regulujący rytm dnia i nocy oraz okresowe zmiany w gonadach. Niskowzgórze reguluje napięcie mięśniowe, płynność i p...