Z jakich części składa się przegroda nosa?

  • kostnej i chrzęstnej
  • kostnej, chrzęstnej i błoniastej
  • chrzęstnej

Przegroda nosa

Nos .. przegrody, parzyste boczna i skrzydłowa ), mięśniowym ( mięsień nosowy, obniżacz przegrody, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa ) i warstwie skórnej. Unaczynienie tętnicze pochodzi od tętnicy ocznej ( t. grzbietowa nosa ), twarzowej ( t. kątowa ) i ... Jama nosowa .. przegrodą nosa i zwęża się ku górze. Długość jamy nosowej wynosi 6 cm, wysokość 4cm. Każda z jam nosowych utworzona jest przez ścianę dolną utworzoną głównie przez wyrostek podniebienny szczęki oraz kość podniebienną. Ścianę górną tworzą kość czołowa ...