Przewód najądrza

anatomia24.pl & przewód najądrza

Jądro .. przeważnie niżej w stosunku do prawego. Jądra ułożone są w sten sposób, że oś przeprowadzona przez bieguny biegnie z góry i od przodu do dołu i ku tyłowi. Biegun górny i brzeg tylny pokryte są najądrzem. Jądro zbudowane jest z tkanki łącznej i miąższu. Tkanka łączna tworzy zrąb narządu i przechodzi ... Najądrze .. przewód najądrza przechodzący w nasieniowód. Unaczynienie tętnicze najądrza pochodzi z tętnicy jądrowej odchodzącej od aorty brzusznej, tętnicy nasieniowodu i dźwigacza jądra. Żyły towarzyszą tętnicom. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerko...

Nasieniowód .. przewodem wyprowadzającym nasienie z najądrza, który przez przewód wytryskowy uchodzi do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50 - 60 cm. Początkowy jego odcinek jest kręty i biegnie ostro ku górze, równolegle do przyśrodkowej części najądrza ( część jądrowa ). Następnie łącznie z innymi skła...