Przepona u mężczyzn

anatomia24.pl & przepona u mężczyzn

Pęcherz moczowy .. przeponą moczowo - płciową, zaś u mężczyzn z gruczołem krokowym, pęcherzykami nasiennymi, bańkami nasieniowodów i odbytnicą. Umocowanie pęcherza odgrywa istotną rolę przy zwiększaniu jego objętości. U kobiet pęcherz moczowy łączy się ze spojeniem łonowym za pomocą więzadeł łonowo - pęcherzowych, u m... Cewka moczowa u mężczyzn .. przeponę moczowo - płciową, następnie biegnie pod spojeniem łonowym ( część błoniasta ), łukowato przebiega do przodu i do góry wstępuje do ciała gąbczastego ( część gąbczasta ). W cewce moczowej można wyróżnić 3 przewężenia. Pierwsze w ujściu zewnętrznym cewki moczowej, drugie w ujściu wewnętrznym ...