Jak układają się kosteczki słuchowe od boku ku przyśrodkowi?

  • młoteczek, strzemiączko, kowadełko
  • młoteczek, kowadełko, strzemiączko
  • strzemiączko, młoteczek, kowadełko

Kosteczki słuchowe

Ucho .. kosteczki słuchowe i trąbkę słuchową. Jama bębenkowa to przestrzeń powietrzna wewnątrz kości skroniowej pomiędzy błoną bębenkową a uchem wewnętrznym, która łączy się z komórkami powietrznymi wyrostka sutkowego. Kosteczki słuchowe układają się w łańcu ...