Jaką kość zaliczamy do części mózgowej czaszki?

  • kość klinowa
  • kość szczęki
  • kość jarzmowa

Kości czaszki

Układ kostno-stawowy .. kości czaszki ) oraz krótkie ( np. kości nadgarstka ) i różnokształtne. Kości długie zbudowane są z trzonu i dwóch zakończeń posiadających powierzchnie stawowe. W trzonie kości długiej znajduje się jama szpikowa, czyli przestrzeń, w której znajduje s ... Kości czaszki .. Kości czaszki powstają z tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U noworodka nie wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki łącznej nazwane ciemiączkami. Są to pasma łącznotkankowe na pogranicz ...

Mózgoczaszka .. kością czaszki mieszczącą się w części środkowej podstawy czaszki. W jej obrębie wyróżnia się trzon, wewnątrz którego znajdują się dwie zatoki klinowe oraz parzyste wyrostki: skrzydłowate, skrzydła większe i mniejsze. Trzon kości swoją powierzchnią g ... Twarzoczaszka .. kości: łzowa, lemiesz, małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kości ...

Jamy i doły czaszki .. kości siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość ja ... Kręgosłup .. kością guziczną. Powierzchnia przednia kości, miednicza, jest wklęsła a tylna wypukła. Pomiędzy zrośniętymi trzonami i łukami kręgów znajduje się kanał krzyżowy zakończony na dole rozworem krzyżowym. Na powierzchni przedniej i tylnej mieszczą się otw ...