Wzdłuż jakiego naczynia biegnie pień szyjny?

  • wzdłuż żyły szyjnej wewnętrznej
  • wzdłuż żyły szyjnej zewnętrznej
  • wzdłuż żyły ramienno-głowowej

Pień szyjny

Układ tętniczy .. pień płucny rozgałęziający się na tętnicę płucną prawą i lewą, prowadzą krew żylną. Pod względem budowy są to naczynia tętnicze. Pień płucny uchodzi z komory prawej serca ku górze i do tyłu zataczając niewielki łuk. Pod łukiem aorty dzieli się na tęt ... Aorta i gałęzie aorty .. pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na tętnicę szyjną wspólną i podobojczykową prawą. Od aorty piersiowej odchodzą gałęzie osk ...