Ujście pochwy

anatomia24.pl & ujście pochwy

Macica .. ujściem macicy. U kobiet, które jeszcze nie rodziły ujście ma kształt okrągły, natomiast u kobiet, które rodziły otwór ma kształt szerokiej szczeliny tworzącej wargę przednią i tylną. Duże znaczenie ma ułożenie macicy w stosunku do pochwy. Należy zwrócić uwagę, że macica położona jest skośnie, tak, ... Pochwa .. ujście przechodzi do przedsionka pochwy. U dzieci i dziewic ujście zasłonięte jest błoną dziewiczą, czyli fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa się z błony zewnętrznej, mięśniowej oraz błony ślu...

Przedsionek pochwy .. ujście pochwy. Kształt i wielkość ujścia są osobniczo zmienne i zależą od aktywności seksualnej oraz przebytych porodów. W głębi ujścia pochwy mogą uwidocznić się jej ściany. Do przedsionka uchodzą ponadto gruczoły przedsionkowe mniejsze produkujące śluzową wydzielinę oraz gruczoły przedsionkowe wię... Przydatki skóry .. ujścia. Gruczoły łojowe Gruczoły łojowe występują zawsze w asyście mieszka włosowego. Ich wydzielina uchodzi pomiędzy pochewkę a włos, a tylko nieznaczna część uchodzi bezpośrednio na skórze. Łój usuwany jest dzięki działalności mięśnia przywłosowego, a sam tworzy barierę ochronną przed szkodliwym d...