Jakie struktury zawiera dół skroniowy?

  • mięsień skroniowy, naczynia i nerwy
  • naczynia i nerwy, panewkę stawową
  • panewkę stawową, mięsień skroniowy

Dół skroniowy

Mózgoczaszka .. dół środkowy czaszki, posiada wyrostki palczaste. Znajdują się tu również otwór okrągły dla nerwu szczękowego ( n. V2 ), otwór owalny dla nerwu żuchwowego ( n. V3 ). Na powierzchni zewnętrznej mieści się szczelina oczodołowa górna prowadząca do oczod ... Jamy i doły czaszki .. dół skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo - podniebienny oraz zażuchwowy. Dół skroniowy znajduje się symetrycznie na bocznej części czaszki, od dołu ogranicza go łuk jarzmowy. Zawiera on mięsień skroniowy, naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową ...