Gdzie leżą węzły chłonne pachwinowe głębokie?

  • w kanale udowym
  • poniżej więzadła pachwinowego
  • wzdłuż żyły okalającej biodro powierzchownej

Węzły chłonne pachwinowe

Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...