Przegroda serca

anatomia24.pl & przegroda serca

Serce .. Przegroda serca ustawiona jest skośnie w stosunku do osi ciała. W rezultacie komora prawa leży bardziej powierzchownie w stosunku do lewej, a przedsionek prawy po stronie prawej, lewy z tyłu i do góry. Komora lewa znajduje się zatem najbardziej na lewo, do dołu i do przodu od lewego przedsionka. Z z... Szkielet serca i zastawki serca .. przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie posiada włókien mięśniowych, ale błonę włóknistą pokrytą wsierdziem. Grubość ściany mięśnia zależy zatem od fazy pracy mięśnia i jest ona większa w obrębie ścian komór niż przedsionków. Ze wzglę...

Układ przewodzący serca .. przegrodzie międzykomorowej po stronie prawej, gdzie w części mięśniowej przegrody dzieli się na odnogę prawą i lewą rozchodzące się podkowiasto. Odnoga prawa pozostaje po prawej stronie przegrody, gdzie dzieli się na liczne rozgałęzienia. Odnoga lewa po przejściu przez przegrodę na stronę lewą dzie... Naczynia i nerwy serca .. przegrody międzykomorowej oraz część ściany komory lewej. Tętnica wieńcowa lewa oddaje gałąź międzykomorową przednią biegnącą w swojej bruździe oraz gałąź okalającą przebiegającą początkowo w bruździe wieńcowej i kierującą się w stronę koniuszka serca. Zaopatruje ona w krew pozostałą część serca. Uk...