Jak zbudowana jest każda połowa łuku zębowego górnego i dolnego w uzębieniu mlecznym?

  • 2 siekaczy, 1 kła, 2 zębów trzonowych
  • 2 siekaczy, 1 kła, 2 zębów trzonowych i 1 zęba przedtrzonowego
  • 2 siekaczy, 1 kła, 3 zębów trzonowych

łuk zębowy

Jama ustna .. łuku podniebienno - językowego oraz podniebienno - gardłowego. Między tymi łukami, w zagłębieniu, leży obustronnie migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna j ...