Co jest charakterystyczne dla wyrostków skrzydłowatych kości klinowej?

  • Wyrostki skrzydłowate posiadają bruzdę skrzydłowo-podniebienną.
  • Wyrostki skrzydłowate mają dwie blaszki: przednią i tylną.
  • Wyrostki skrzydłowate to inaczej skrzydła kości klinowej.

Wyrostek skrzydłowaty

Mózgoczaszka .. wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem dla kości nosowych. Na wewnętrznej powierzchni kości mieści się otwór ślepy, powyżej biegnący pionowo grzebień czołowy oraz b ... Jamy i doły czaszki .. wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej. Zawiera nerwy i naczynia szczękowe. Ostatni, dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowego. Znajduje się w nim ślinianka przyuszna, nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjne ...