Co to jest corpus adiposum buccae?

  • mięsień policzkowy
  • powięź policzkowo-gardłowa
  • poduszeczka tłuszczowa policzka