Co stanowi dolny brzeg błony czworokątnej?

  • więzadła głosowe
  • więzadła przedsionkowe
  • więzadło tarczowo-nagłośniowe

Błona

Tchawica .. Błona włóknista zawiera 16 - 20 podkowiastych chrząstek ułożonych piętrowo połączonych więzadłami obrączkowymi. Ostatnia z chrząstek wygięta jest ku dołowi i tworzy ostrogę tchawicy poprzedzającą chrząstki oskrzeli. Tylna ściana tchawicy zwana ścianą ... Drzewo oskrzelowe .. błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. ...