Kręg S2

anatomia24.pl & kręg S2

Moczowód .. kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po stronie prawej. Ponadto po stronie lew... Pęcherz moczowy .. kręgowego, zaś za wstrzymanie moczu odpowiada ośrodek zlokalizowany w części lędźwiowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Krtań .. kręgosłupa szacuje się na C4 - C6 a wielkość na 5 - 6cm. Do przodu krtań przylega do powięzi szyi, gruczołu tarczowego oraz mięśni szyi. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworzonym z chrząstek: 3 nieparzystych, 3 parzystych i dodatkowych. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrz... Tchawica .. kręgosłupa odcinkowi C6 - Th5. Dodatkowo z przodu na poziomie górnych chrząstek tchawicy przylega gruczoł tarczowy. Niżej znajduje się żylny splot tarczowy nieparzysty, tętnica szyjna i podobojczykowa, żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo -...

Płuca .. kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca, zagłębienie, w którym mieszczą się węzły chłonne oraz oskrzela, naczynia ( tętnica płucna, żyła płucna górna i dolna, tętnice i żyły oskrzelowe ) oraz nerwy tworzące z kolei korzeń płuca. Korzeń płuca objęty j... Fizjologia oddychania .. kręgowy, nerw przeponowy i nerwy międzyżebrowe dociera informacja zwrotna korygująca wentylację. Proces jest nieświadomy, choć możliwa jest świadoma kontrola oddychania z udziałem kory mózgu. Mięśnie oddechowe, do których należy przede wszystkim przepona oraz mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne umożliw...

Opłucna .. kręgosłupa ). Miedzy obu blaszkami znajduje się przestrzeń nazwana jamą opłucnej, która wypełniona jest niewielką ilością płynu surowiczego. Obie blaszki kontaktują się ze sobą. W niektórych stanach chorobowych dochodzi do gromadzenia się płynu, krwi czy treści ropnej w jamie opłucnej. Unaczynienie ... Śródpiersie .. kręgosłupem. Od dołu granicę śródpiersia wyznacza przepona, ku grze łączy się z szyją. Ze względów topograficznych śródpiersie ulega podziałowi na śródpiersie górne i dolne, a dolne z kolei na przednie, środkowe i tylne. Śródpiersie górne ograniczone jest z jednej strony przez mostek, drugiej przez ...

Jądro .. kręgowego. Nie należy zapominać o znaczeniu jądra, jako gruczołu wydzielania wewnętrznego. Oznacza to, iż produkuje ono hormony płciowe, czyli androgeny tj. testosteron, inhibina, aktyna oraz pochodne dehyrotestosteron i estradiol. Natomiast czynność jąder regulowana jest przez hormony przysadki ( F... Prącie .. kręgowego. Wzwód prącia Wzwód prącia polega na wypełnieniu ciał jamistych prącia krwią tak, aby doszło do napięcia błony białawej i zahamowania odpływu krwi. Od tętnicy sromowej wewnętrznej odchodzą tętnice głębokie prącia, które biegną podłużnie w ciałach jamistych. Tylko nieznaczna ilość krwi dopł...

Skóra .. kręgowego. Występuje w postaci wolnych zakończeń nerwowych tworzących sploty, liczne szczególnie na granicy skóry właściwej z naskórkiem oraz w obrębie mieszków, gruczołów i naczyń włosowych oraz w formie receptorów wrażliwych na dotyk, ucisk, ciepło, zimno oraz ból i świąd. W wysokiej temperaturze ... Gardło .. kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włókniste...

Przełyk .. kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i brzuszną. W odcinku piersiowym przełyk przyl... Dwunastnica .. kręgosłupem w kierunku naczyń krezkowych. Tworzy zatem zagięcie górne i dolne. Natomiast zagięciem dwunastniczo - czczym skierowanym nieco ku górze przechodzi w jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą p...

Jelito grube .. kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita grubego. Ośrodek odpowiedzialny za wypróżnianie znajduje się w odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnę... Okrężnica .. kręgu krzyżowego przechodząc w odbytnicę. Błona śluzowa okrężnicy wydziela śluz w znacznych ilościach, nie posiada kosmków. Poza tym na zewnętrznej powierzchni ściany występują tu trzy pasma błony mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anat...

Trzustka .. kręgosłupa na wysokości L1 - 2. Jej ułożenie jest poprzeczne do osi ciała, większą częścią ( trzon i ogon ) leży po stronie lewej. W budowie zewnętrznej można wyróżnić podział na głowę, trzon i ogon. Głowa trzustki otoczona jest dwunastnicą a między obie struktury u dołu wciskają się naczynia krezko... Aorta i gałęzie aorty .. kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd nazywa się ją aortą brzuszną. Na wysokości czwartego kręgu lędźwiowego aorta dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne. Od aorty odchodzą...

Układ żylny .. kręgosłupa. Żyła główna dolna powstaje z połączenia żył biodrowych wspólnych. Warto wspomnieć o układzie żylnym kończyn dolnych, który składa się z żył powierzchownych, głębokich i łączących. W żyłach głębokich znajduje się 90 % powrotu żylnego kończyn dolnych, towarzyszą one tętnicom. Żyły powierzc... Mięśnie szyi .. kręgosłupa. Mięśnie szyi położone są do przodu i po jego bokach. Układają się w trzy warstwy mięśni: powierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie otoczone są włóknistymi blaszkami tworzącymi powięź szyi, które ograniczają przestrzenie międzymięśniowe wypełnione tkanką tłuszczową oraz łączną. Warstwę p...

Mięśnie kończyny dolnej .. kręgosłup i czaszkę. Duża odległość od serca powoduje, że utrzymanie prawidłowego krążenia w obrębie kończyn dolnych wymaga sprawnie funkcjonującego układu żylnego. Mięśnie kończyny dolnej dzielimy na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, podudzia ( zwanego golenią ) oraz stopy. Kończynę dolną od tu... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. kręgów Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś biodrowy znajduje się w dole biodrowym, ale kończy wraz z lędźwiowym większym. Zadaniem mięśni grupy przedniej jest zginanie uda w stawie biodrowym...

Mięśnie grzbietu .. kręgosłupem, która zawiera właściwe mięśnie grzbietu. Mięśnie powierzchowne stanowią mięśnie kolcowo - ramienne rozpoczynające się przede wszystkim na wyrostkach kolczystych kręgów kręgosłupa. Należą tu mięśnie: czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki. Drugą powierzchow... Mięśnie klatki piersiowej .. kręgosłupa i kończą się na granicy kostno - chrzęstnej żeber. W przeciwieństwie do nich, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne rozpoczynają się na wysokości kątów żeber a kończą w okolicy mostka. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne unoszą żebra uczestnicząc w fazie wdechu, podczas gdy wewnętrzne opuszczają ...

Przepona .. kręgów lędźwiowych. Grubość przepony w tym miejscu może sięgać nawet 1 cm. W porównaniu do pozostałej grubości ( około 3 mm ) jest to najsilniejsza jej część. W tym miejscu przepona rozpoczyna się dwoma odnogami ( prawą i lewą ) oraz więzadłami łukowatymi przyśrodkowym, pośrodkowym i bocznym. Na wys... Mięśnie brzucha .. kręgosłupa do kresy białej po obu stronach ciała. Obejmuje on narządy jamy brzusznej niczym pas. Przyczepy początkowe mięśnia znajdują się na wewnętrznej powierzchni żeber ( VII - XII ), powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebieniu biodrowym oraz więzadl...

Mięśnie dna miednicy .. kręgów krzyżowych i górnych guzicznych. Głównym zadaniem mięśnia jest wzmocnienie dna miednicy. Unaczynienie: tętnica krzyżowa boczna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem, który obejmuje odbytnicę... Mózgoczaszka .. kręgiem szyjnym. Przez podstawę kłykcia przebiega kanał nerwu podjęzykowego ( n. XII ). Na powierzchni wewnętrznej, a dokładniej na powierzchni łuski, znajduje się wyniosłość tzw. guzowatość potyliczna. Od guzowatości do tyłu i ku górze odchodzi bruzda dla zatoki strzałkowej górnej, natomiast boczni...

Kręgosłup Kręgosłup jest główną ruchomą podporą ciała. Składa się z 33 - 34 kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych oraz 4 - 5 guzicznych. Znajduje się w części grzbietowej ciała. Biegnie od podstawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokszta... Połączenia kręgów Kręgi połączone są ze sobą za pomocą krążków międzykręgowych. Są to płaskie chrząstki włókniste łączące ze sobą powierzchnie trzonów łagodzące wstrząsy kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów...

Klatka piersiowa .. kręgów piersiowych i mostka. Mostek Mostek ( łac. sternum ) jest kością płaską. Składa się z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona jest pod kątem rozwartym ku tyłowi ( tzw. kąt mostka ). Od góry, na rękojeści znajduje się wcięcie szyjne. Bocznie od nieg... Ośrodkowy układ nerwowy .. kręgowego. Zbudowany jest z istoty szarej i białej. Istota szara utworzona przez komórki nerwowe leży najbardziej zewnętrznie pokrywając istotę białą w głąb, której tworzy również skupiska zwane jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacz...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości kształtem przypominające piramidę. Tworzą je włókna nerwowe, które po skrzyżowaniu w części dolnej rdzenia przedłużonego przechodzą do rdzenia kręgowego, jako sznury przednie. Miejsce skrzyżowania nosi nazwę skrzyżowania piramid... Rdzeń kręgowy .. kręgowy ( łac. medulla spinalis ) znajduje się w kanale kręgowym utworzonym przez nałożone na siebie kręgi kręgosłupa. Jest tworem walcowatym o długości wynoszącej średnio 40 - 45 cm, nieco spłaszczonym, grubszym w części górnej, gdzie przechodzi w rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy kończy się na wyso...

Obwodowy układ nerwowy .. kręgowego. Prowadzą one włókna dla skóry i mięśni szyi, kończyny górnej i dolnej oraz mięśni tułowia. Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi złożonymi z włókien ruchowych, czuciowych oraz autonomicznych. Włókna ruchowe odchodzą od rdzenia kręgowego przez rogi przednie w postaci korzeni przednich. Włó... Autonomiczny układ nerwowy .. kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajdują się na przebiegu włókien odprowadzających, dlatego wyróżnia się włókna przedzwojowe i zazwojowe. W części współczulnej włókna przedzwojowe są krótkie, zwój leży w bliskiej odległości od rdzenia kręgowego, włókna zazwojowe biegną do nerwów rdzeniowych, nar...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. kręgowy otaczają 3 łącznotkankowe błony zwane oponami. Od zewnątrz znajduje się opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą mię... Unaczynienie mózgu .. kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się w nieparzystą tętnicę podstawną mózgu. Od tętnicy podstawnej odchodzą gałęzie zaopatrujące móżdżek, most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrzne tworząc koło tętnicze ( Willisa ), od którego odchodzą symetrycznie trzy główne tętnice za...