Jakie więzadło dzieli staw skokowy dolny na dwie odrębne komory tj staw skokowy przedni i tylny?

  • więzadło skokowo-piętowe międzykostne
  • więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe
  • więzadło skokowo-strzałkowe

Staw skokowy

Kości podudzia .. stawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międ ... Kości stopy .. Staw skokowy górny jest połączeniem bloczka kości skokowej i powierzchni stawowych bocznych z powierzchnią stawową kości piszczelowej i obu kostek obejmujących widełkowato kość skokową. Jest stawem zawiasowym umożliwiającym ruchy zginania i prostowan ...