Biała komórka

anatomia24.pl & biała komórka

Ośrodkowy układ nerwowy .. biała zbudowana jest przez wypustki komórek nerwowych tworzące drogi i szlaki. Mózgowie otoczone czaszką składa się z półkul mózgowych, czyli kresomózgowia oraz pnia mózgu. Pień mózgu tworzą: międzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzeni... Rdzeń kręgowy .. biała. Uwypuklona do przodu istota szara tworzy rogi przednie, zaś ku tyłowi dłuższe rogi tylne. W rogach przednich znajdują się komórki ruchowe wysyłające aksony przez korzenie przednie. W rogach tylnych mieszczą się komórki czuciowe. Przez środek rdzenia przebiega kanał środkowy ( pozostałość po ż...