Na jakie grupy dzielą się węzły chłonne podżuchwowe?

  • przednie, środkowe, tylne
  • górne, środkowe, dolne
  • górne, dolne, tylne

Węzły chłonne podżuchwowe

Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...