Długośc odbytu

anatomia24.pl & długośc odbytu

Pęcherzyk nasienny .. długość wynosi średnio 4 - 5 cm. Oś przeprowadzona od końca górnego przebiega skośnie do dołu przyśrodkowo i do przodu. Swoją powierzchnią przyśrodkową pęcherzyki nasienne przylegają do baniek nasieniowodów. Powierzchnia tylna sąsiaduje z odbytnicą, przednia z dnem pęcherza moczowego, zaś boczna z ś... Pochwa .. Długość pochwy może się wahać między 6 a 14 cm. Pochwa znajduje się w miednicy mniejszej i przechodzi przez przeponę moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W po...

Jelito czcze i jelito kręte .. długości 3 - 10 cm w odległości 50 - 100 cm od jelita ślepego. Mogą występować w nim komórki błony śluzowej żołądka, dwunastnicy, odbytnicy czy tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wan... Jelito grube .. długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gni...

Odbytnica .. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy leżąca nad przeponą miednicy nosi nazwę bańki odbytnicy, pozostała tworzy kanał odbytu, którego ściany przylegają do siebie i oddalają się od siebie w chwili oddawania kału. W górnej części swojego przebiegu odbytnica przylega do kości krzyżowej i guz...