Kresomózgowie boczne

anatomia24.pl & kresomózgowie boczne

Kresomózgowie Kresomózgowie tworzą dwie półkule mózgu oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu oraz biegnącą poprzecznie szczeliną oddzielającą ją od móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czoło...