Pochewka mięśnia

anatomia24.pl & pochewka mięśnia

Układ mięśniowy .. pochewki ścięgien, kaletki maziowe zmniejszające tarcie, bloczki wkoło, których owijają się mięśnie oraz trzeszczki. Mięśnie szkieletowe są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała i wykonywanie ruchów dowolnych. Tworzą one grupy mięśni współdziałających podczas wykonywania ruchu oraz ... Mięśnie ręki .. pochewki ścięgien ręki. Są to łącznotkankowe błony otulające ścięgna i chroniące je przed rezultatami tarcia. Mięśnie ręki utworzone są przez krótkie mięśnie znajdujące się na dłoniowej powierzchni ręki. Dzielimy je na trzy głównej grupy: mięśnie kłębu, kłębika i środkowe dłoni. Do mięśni kłębu nale...

Mięśnie stopy .. pochewkami ścięgien i torebkami stawowymi palców. Długie mięśnie stopy podobnie jak w przypadku dłoni posiadają pochewki spełniające funkcję ochronną. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: F... Mięśnie klatki piersiowej .. pochewce mięśnia prostego brzucha. Wszystkie włókna łączą się w jedno ścięgno biegnące od strony przyśrodkowej do boku i kończące się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, obracanie go do wewnątrz, przywodzenie ramie...

Mięśnie brzucha .. Pochewka mięśnia prostego brzucha stabilizuje mięsień w swoim położeniu. Tworzą ją rozcięgna mięśni przedniej ściany brzucha. Pochewka składa się z dwóch blaszek: przedniej i tylnej. Blaszka przednia utworzona jest przez rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego w górnej części, zaś w d...