Co to jest białko oka?

  • przedni, widoczny odcinek siatkówki
  • przedni, widoczny odcinek naczyniówki
  • przedni, widoczny odcinek twardówki

Oko

Śródmózgowie .. okoruchowego ( n. III ). Konary mózgu posiadają włókna nerwowe odpowiedzialne za kontrolę napięcia mięśniowego i dokładność ruchów. Dodatkowo zawierają m.in. istotę czarną bogatą w duże ilości dopaminy ( neuroprzekaźnik ). Istota czarna łączy się dro ... Nerwy czaszkowe .. okowych czy słuchowych. Pierwszy nerw czaszkowy ( n. I ) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. II ) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka ...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. około 500 ml płynu mózgowo - rdzeniowego. Głównym miejscem wytwarzania płynu są sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czw ... Oko Oko ( łac. oculus ) jest narządem wzroku zbudowanym z gałki ocznej osadzonej w oczodole. Posiada szereg narządów pomocniczych zapewniających nie tylko możliwość odbierania bodźców wzrokowych, poruszania gałką oczną, ale również ochronę. Gałka oczna j ...