Główka kości

anatomia24.pl & główka kości

Mięśnie szyi .. głów. Rozpoczyna się na końcu mostkowym obojczyka i powierzchni przedniej rękojeści mostka, kończy na wyrostku sutkowatym kości skroniowej oraz bocznej części kości potylicznej. W pozycji leżącej umożliwia podniesienie głowy, zaś przy ustalonej głowie unosi mostek ( podczas wdechu ). Przy jednostron... Mięśnie ramienia .. głów: głowy długiej i krótkiej. Głowa długa rozpoczyna się na łopatce, w okolicy nad panewką stawu ramiennego, a głowa krótka na wyrostku kruczym łopatki. Obie głowy łączą się następnie ze sobą w jeden mięsień biegnący ku dołowi i do przodu kończący się na kości promieniowej przedramienia. Wynika st...

Mięśnie uda .. głów kończących się jednym wspólnym ścięgnem na rzepce i kości piszczelowej. Są to mięsień prosty uda, obszerny pośredni, przyśrokowy i boczny. Poza funkcją prostowania stawu kolanowego, mięsień prosty dzięki swym przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skła... Układ kostno-stawowy .. głównie z komórek tłuszczowych nieprodukujących krwinek krwi. Z zewnątrz kość tworzy istota zbita pokryta okostną, a w części stawowej chrząstką stawową. Pod istotą zbitą znajduje się istota gąbczasta. U człowieka występują również kości pneumatyczne, czyli takie, które zawierają przestrzenie wypełn...

Kość ramienna .. główki i łączy się z dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wgłębienie - dół dziobiasty, a na powierzchni tylnej - dół wyrostka łokciowego. Natomiast nad główką kości ramiennej na powierzchni przedniej znajduje się dół promieniowy. Staw ramienny tworzy głowa ... Kości przedramienia .. główka kości ramiennej oraz dołek głowy kości promieniowej. Jest to staw kulisty. Staw wzmacniają więzadło poboczne łokciowe i poboczne promieniowe. Staw promieniowo - łokciowy bliższy stanowi połączenie obwodu głowy kości promieniowej z wcięciem promieniowym kości łokciowej. Jest to staw obrotowy w...

Kości ręki .. główkowata i haczykowata. Kości śródręcza tworzy pięć kości długich. Końcem bliższym ( podstawą ) łączą się stawowo z nadgarstkiem i sąsiednią kością śródręcza. Koniec dalszy ( głowa ) łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostnych pomiędzy kośćmi śródręcza znajdują się mię... Obręcz miednicza .. główne oparcie dla miednicy. Gałąź kości kulszowej odchodzi prawie pod kątem prostym w okolicy guza kulszowego i kieruje się do przodu i przyśrodkowo łącząc s gałęzią dolną kości łonowej. Kość łonowa Kość łonowa ( łac. os pubis ) stanowi najbardziej wysuniętą ku przodowi część kości miednicznej, wsp...