Układ szkieletowy układ mięśniowy

anatomia24.pl & układ szkieletowy układ mięśniowy

Układ mięśniowy Układ mięśniowy zbudowany jest z dwóch rodzajów mięśni: gładkich i poprzecznie prążkowanych ( w tym szkieletowych ). W odniesieniu do układu narządu ruchu istotne są mięśnie szkieletowe o zabarwieniu czerwonym ze względu na obecność mioglobiny. Zbudowane są z brzuśca i odchodzących od niego ścięgien...