Wielkość pochwy

anatomia24.pl & wielkość pochwy

Macica .. wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. Poniżej trzonu znajduje się zwężenie - cieśń będąca przejściem w szyjkę. Z kolei szyjka macicy wnika w obręb pochwy i z tego powodu dzieli się na część nadpochwową i pochwową. Przypomina ona walec o wywiniętej części pochwowej objętej... Przedsionek pochwy .. wielkość ujścia są osobniczo zmienne i zależą od aktywności seksualnej oraz przebytych porodów. W głębi ujścia pochwy mogą uwidocznić się jej ściany. Do przedsionka uchodzą ponadto gruczoły przedsionkowe mniejsze produkujące śluzową wydzielinę oraz gruczoły przedsionkowe większe, które swym kształte...