Funkcje otrzewnej

anatomia24.pl & funkcje otrzewnej

Nerka .. Funkcja takich nerek może być zupełnie prawidłowa. Prawidłowa wielkość nerki wynosi 9 - 14cm. Zwykle lewa nerka jest większa od prawej. Jednak zbyt duża różnica w długości ( ponad 2cm ) wskazywać może na chorobę układu moczowego. Nerki położone są w jamie brzusznej i zaotrzewnowo na wysokości Th11 -...