Przyczepy i czynności mięśni

anatomia24.pl & przyczepy i czynności mięśni

Mięśnie szyi .. przyczepia się ścięgnem pośrednim i biegnie dalej, jako brzusiec przedni w kierunku żuchwy. Jego czynność polega zatem na obniżaniu żuchwy i podnoszeniu kości gnykowej wraz z krtanią. Podobnie działa mięsień rylcowo - gnykowy stanowiący połączenie kości gnykowej z wyrostkiem rylcowatym kości skronio...