Jaka powierzchnia serca staje się brzegiem w stanie skurczu narządu?

  • powierzchnia mostkowo-żebrowa
  • powierzchnia płucna
  • powierzchnia przeponowa

Skurcz serca

Szkielet serca i zastawki serca .. skurczu komór. Mięśnie brodawkowate wysyłają struny ścięgniste do dwóch sąsiadujących płatków zastawki. Zastawki półksiężycowate zbudowane są z trzech płatków. Ograniczają ujścia z obu komór serca. Są one kieszonkowato uwypuklone w kierunku komór. Śc ... Układ przewodzący serca .. skurcz i rozkurcz narządu posiada komórki mięśniowe tworzące układ przewodzący serca. Komórki te mają zdolność samopobudzania się. Wywołują potencjał czynnościowy, który w postaci prądu szerzy się na komórki sąsiednie, które stają się pobudliwe. W sk ...

Cykl pracy serca .. skurczem. Jest wynikiem działania układu przewodzącego serca. W czasie cyklu wyróżnia się dwie fazy. W pierwszej z nich, fazie rozkurczu, zastawki przedsionkowo - komorowe są otwarte, zaś zastawki półksiężycowate zamknięte. Dochodzi do biernego napły ... Układ tętniczy .. skurcz lub rozkurcz. Z kolei tętniczki są miejscem największego spadku ciśnienia krwi. Posiadają grubą mięśniówkę, która pod wpływem układu autonomicznego lub hormonalnego ulega skurczowi lub rozkurczowi regulując ukrwienie narządów. Tętnice krążenia ...

Układ żylny .. skurcz mięśni szkieletowych kończyn dolnych powoduje ucisk na żyły i wzrost powrotu krwi do serca. Ponadto w czasie oddychania, a dokładniej w fazie wdechu, ujemne ciśnienie w klatce piersiowej wpływa pozytywnie na wzrost powrotu krwi. W żyłach znajd ...