Węzły chłonne piersiowe

W klatce piersiowej znajdują się liczne węzły chłonne. Są tu regionalne węzły chłonne trzewi oraz węzły chłonne ścienne. Węzły ściany tułowia dzielą się na węzły ściany klatki piersiowej, węzły powierzchowne oraz węzły sutka.

Powierzchowne węzły chłonne to przede wszystkim węzły pachowe piersiowe w liczbie 4-5, które układają się wzdłuż brzegu wolnego mięśnia piersiowego większego na zębach mięśnia zębatego przedniego, oraz węzły piersiowo-nabrzuszne w liczbie 2-6 leżące na powięzi mięśnia zębatego przedniego.

Sutek jest bogaty w naczynia i węzły limfatyczne. Odpływ limfy z sutka jest możliwy w różnych kierunkach. Naczynia chłonne z bocznych segmentów sutka spływają do węzłów pachowych piersiowych i węzłów piersiowo-nabrzusznych oraz węzłów międzyżebrowych tylnych. Z przyśrodkowych segmentów sutka limfa odpływa do węzłów mostkowych i dalej do węzłów nadobojczykowych. Z górnych segmentów naczynia chłonne spływają do węzłów międzypiersiowych.

Z mięśni piersiowych naczynia kierują się do głębokich węzłów mostkowych. Z przodu i z tyłu przestrzeni międzyżebrowych naczynia odprowadzają chłonkę odpowiednio do węzłów międzyżebrowych przednich i międzyżebrowych tylnych (kręgowych).

Trzewia klatki piersiowej posiadają bogata grupę węzłów chłonnych. Są to: węzły śródpiersiowe przednie, środkowe i tylne. Węzły chłonne śródpiersiowe przednie zbierają chłonkę z grasicy, serca, osierdzia, wątroby i przepony. Węzły chłonne śródpiersiowe tylne zbierają chłonkę z przełyku, osierdzia, wątroby i przepony. Węzły chłonne śródpiersiowe środkowe są to węzły oskrzelowo-płucne i płucne.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom III.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ