Jakie jest położenie gruczołu krokowego?

  • powyżej pęcherza i przepony moczowo-płciowej
  • ku tyłowi od spojenia łonowego, do przodu od odbytnicy
  • powyżej pęcherza, do przodu od odbytnicy

Gruczoł krokowy

Układ płciowy męski .. gruczoły wytwarzające komórki płciowe ( u mężczyzn są to plemniki ), drogi je przewodzące oraz narządy płciowe zewnętrzne. U człowieka w zależności od płci układ płciowy nieco się różni. Różnicowanie płci jest procesem zaczynającym się już w momencie ... Nasieniowód .. gruczołową i wytwarza wydzielinę pobudzającą plemniki. Obie bańki znajdują się między dnem pęcherza a odbytnicą i biegną zbieżnie do gruczołu krokowego. Każda bańka na swym końcu przechodzi w przewód wytryskowy o długości około 2 cm. Przewód wytrysko ...

Cewka moczowa u mężczyzn .. gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo - cewkowe. W normalnym położeniu cewka moczowa przybiera kształt litery S, tak, że bliższa część cewki jest zakrzywiona ku dołowi, a dalsza wypukła ku górze. Podczas wzwodu krzywizna dalsza zanika. Po wyjściu z ... Gruczoł krokowy Gruczoł krokowy ( łac. prostata ) jest pojedynczym narządem mięśniowo - gruczołowym często porównywanym do kasztana. Wielkość gruczołu to 3 - 4 cm. W budowie zewnętrznej wyróżniamy wierzchołek i podstawę, powierzchnię przednią, tylną, boczną i przyśr ...