Jakie naczynia prowadzą krew czynnościową do płuc?

  • pień płucny i żyły płucne
  • pień płucny i żyły oskrzelowe
  • gałęzie oskrzelowe i żyły oskrzelowe

Krew

Układ krążenia .. Krew płynie od miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o ciśnieniu niższym. Ciśnienie tętnicze jest wynikiem pulsacyjnego wyrzutu krwi z komór i odpowiedzi tętnic na ich rozciąganie. Prawidłowo ciśnienie skurczowe wynosi około 12 mm Hg, a rozkurczowe ... Serce .. krew z naczyń żylnych i tłoczą ją w kierunku tętnic. Choroby serca zaburzają funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyczyną zgonów. Serce położone jest w środkowej części jamy klatki piersiowej między workami opłucnej. Spoczywa na środku ...

Szkielet serca i zastawki serca .. krew do dużego krążenia, jej ściana jest trzy razy grubsza w porównaniu do prawej. Do zastawek serca należą: zastawki przedsionkowo - komorowe prawa zwana trójdzielną i lewa - dwudzielna oraz zastawki półksiężycowate ujść tętniczych ( aorty i pnia pł ... Naczynia i nerwy serca .. krew pozostałą część serca. Układ żylny serca stanowi zatoka żylna mieszcząca się w części tylnej bruzdy wieńcowej, do której uchodzą żyła wielka, mała, średnia, tylna, skośna i żyły przednie serca. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - os ...

Układ tętniczy .. krew z komór serca do mikrokrążenia. Tętnice różnią się pod względem wielkości i budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki o ... Aorta i gałęzie aorty .. krew z serca na obwód. Ma kształt laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Średnica aorty waha się średnio między 2 - 3 cm. Aorta uchodzi z lewej komory serca nieco do góry i w stronę prawą ( część wstępująca ), na wysokości drugiego stawu mostkowo - ...

Układ żylny .. krew z naczyń włosowatych do przedsionków serca. Układ żylny to układ niskociśnieniowy o małym oporze i dużej podatności. Naczynia żylne są około 20 razy bardziej podatne niż tętnice. Ze względu na większą średnicę krew w żyłach płynie wolniej oraz p ...