Brodawki okolone

anatomia24.pl & brodawki okolone

Język .. brodawki okolone ), liczne rozrzucone brodawki nitkowate i grzybowate oraz ułożone na brzegach języka brodawki liściaste. Kubki smakowe mieszczą się na brodawkach grzybowatych i okolonych. Od dołu, na dolnej powierzchni języka, biegnie fałd błony śluzowej, który łączy się z dnem jamy ustnej. Jest to...