Największa ślinianka

anatomia24.pl & największa ślinianka

Ślinianki .. największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszn...