Z jakich struktur składa się małżowina uszna?

  • z chrząstki sprężystej i skóry
  • z chrząstki sprężystej, skóry i więzadeł
  • z chrząstki sprężystej, skóry, więzadeł i mięśni

Małżowina uszna

Ucho .. Małżowina uszna, zbudowana z chrzęstnego szkieletu i pokryta skórą, spełnia rolę anteny odbiorczej. Kieruje fale dźwiękowe w kierunku przewodu słuchowego zewnętrznego. Przewód słuchowy zewnętrzny zbudowany jest w 1/3 przez chrząstkę, a w pozostałej c ...