Unerwienie palców

anatomia24.pl & unerwienie palców

Mięśnie ręki .. unerwienie tych mięśni odpowiada nerw pośrodkowy i nerw łokciowy. Mięśnie kłębika ( palca małego ) stanowią: dłoniowy krótki, przeciwstawiacz, odwodziciel i zginacz krótki. Ich zadaniem jest odwodzenie, zgięcie palca w stawie śródręczno - paliczkowym oraz zgięcie lub wyprostowanie w międzypaliczkowy... Mięśnie podudzia .. Unerwienie pochodzi od nerwu strzałkowego. Mięśnie należące do grupy tylenej układają się w dwie warstwy: leżącą powierzchownie i głęboką. Do pierwszej zalicza się: mięsień trójgłowy łydki i podeszwowy, drugiej: podkolanowy, piszczelowy tylny, zginacz długi palucha, zginacz długi palców. Wszystkie m...