Gdzie leży papilla incisiva?

  • w linii bocznej podniebienia twardego, przyśrodkowo od zębów wielokorzeniowych
  • w linii pośrodkowej podniebienia twardego, ku tyłowi od siekaczy,
  • w linii pośrodkowej podniebienia miękkiego, ku tyłowi od języczka