Dodatkowy kręg

anatomia24.pl & dodatkowy kręg

Pęcherz moczowy .. Dodatkowo działanie wypieracza moczu wspomagają mięśnie brzucha, a zwieracz pęcherza zwieracz cewki moczowej. Ośrodek odpowiedzialny za opróżnianie moczu mieści się w odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego, zaś za wstrzymanie moczu odpowiada ośrodek zlokalizowany w części lędźwiowej. Dorota Kozera A. B... Mięśnie grzbietu .. dodatkowego ( n.XI ). Mięsień najszerszy grzbietu ( łac. musculus latissimus dorsi ) znajduje się w dolnej i bocznej okolicy grzbietu. Kształtem przypomina trójkąt podstawą skierowaną w kierunku kręgosłupa, wierzchołkiem ku okolicy pachowej. Mięsień odpowiada za opuszczanie, przywodzenie do tyłu i o...

Kręgosłup .. Dodatkowo pierwsze dwa kręgi szyjne mają nieco inną budowę od pozostałych. Pierwszy z nich, kręg szczytowy ( atlas ), nie posiada typowego trzonu, a jedynie niewielką listewkę w postaci łuku przedniego. Tylna powierzchnia łuku przedniego posiada powierzchnię stawową, którą łączy się z zębem kręgu ob... Rdzeń kręgowy .. dodatkowo bruzda pośrednia tylna, która dzieli sznur tylny na przyśrodkowo leżący pęczek smukły oraz bocznie - pęczek klinowaty. Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczna jest wewnętrznie położona istota szara w kształcie litery H oraz otaczająca ją istota biała. Uwypuklona do przodu istot...