Co to są więzadła głosowe?

  • górne brzegi stożka sprężystego
  • dolne brzegi błony czworokątnej
  • inaczej są to więzadła przedsionkowe

Więzadła głosowe

Krtań .. więzadła głosowego. Wierzchołek każdej z chrząstek zagina się ku tyłowi i do środka łącząc z chrząstkami różkowatymi. Inne, chrząstki klinowate w postaci dwóch niewielkich chrząstek występujących niestale znajdują się ku przodowi od chrząstek różkowa ...