Jak jest zbudowana prostata?

  • płaty prawy i lewy połączone węziną
  • płaty górny i dolny połączone węziną
  • płaty górny i dolny nie połączone węziną

Prostata

Gruczoł krokowy .. prostata ) jest pojedynczym narządem mięśniowo - gruczołowym często porównywanym do kasztana. Wielkość gruczołu to 3 - 4 cm. W budowie zewnętrznej wyróżniamy wierzchołek i podstawę, powierzchnię przednią, tylną, boczną i przyśrodkową. Gruczoł krokowy ...