Gdzie jest położone serce?

  • w śródpiersiu przednim
  • w śródpiersiu środkowym
  • w śródpiersiu tylnym

Położenie serca

Serce .. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego do dołu, przodu i w stronę lewą. Wyróżnia się wierzchołek, zwany koniuszkiem ( łac. ap ...