Jakie nerwy unerwiają odbytnicę?

  • współczulne ze splotu trzewnego, przywspółczulne z nerwu X
  • przywspółczulne ze splotu trzewnego, współczulne z nerwu X
  • współczulne ze splotu trzewnego, przywspółczulne z nerwu X I

Odbytnica

Układ pokarmowy .. odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez odbyt. Obecność narządów dodatkow ... Jelito czcze i jelito kręte .. odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszcząca się po stronie lewej i nadbrzuszu jest jelitem czczym, zaś po stronie prawej i w jamie miednicy jelitem krętym. Oba odcinki cechują się dużą ruchomością dzięki ...

Jelito grube .. odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnic ... Okrężnica .. odbytnicę. Błona śluzowa okrężnicy wydziela śluz w znacznych ilościach, nie posiada kosmków. Poza tym na zewnętrznej powierzchni ściany występują tu trzy pasma błony mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochene ...

Odbytnica Odbytnica ( łac. rectum ), zwana również prostnicą, jest ostatnim odcinkiem przewodu pokarmowego kończącym się odbytem ( łac. anus ) Znajduje się w miednicy mniejszej, przebija przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm ...