Zatoki klinowe

anatomia24.pl & zatoki klinowe

Jama nosowa .. zatoki klinowej. Nabłonek oddechowy jamy nosowej stanowi wielorzędowy nabłonek migawkowy ( zawierający rzęski ) wychwytujący i transportujący zanieczyszczenia na zewnątrz jamy nosowej, czyli w kierunku odwrotnym do wdychanego powietrza. W okolicy małżowiny nosowej górnej znajduje się okolica węchowa... Zatoki przynosowe Zatoki przynosowe są przestrzeniami powietrznymi w kościach twarzoczaszki biorącymi udział w ogrzewaniu i nawilżaniu wdychanego powietrza. Powstają wskutek wpuklania się błony śluzowej jamy nosowej w otaczającą kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronni...

Przysadka .. zatoka klinowa, a po bokach zatoka jamista, tętnica szyjna wewnętrzna i nerwy czaszkowe ( okoruchowy n.III, bloczkowy n. IV, odwodzący n.VI oraz trójdzielny n.V ). Unaczynienie przysadki pochodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej przez tętnice przysadkowe dolne oraz koła tętniczego przez tętnice przysa... Mózgoczaszka .. zatoki klinowe oraz parzyste wyrostki: skrzydłowate, skrzydła większe i mniejsze. Trzon kości swoją powierzchnią górną zwrócony jest do wnętrza czaszki. Znajduje się na nim zagłębienie zwane siodłem tureckim. Od siodła tureckiego, na którym spoczywa przysadka ku tyłowi znajduje się powierzchnia poch...