Jaki splot nerwowy posiada jelito cienkie?

  • podsurowiczy
  • podmięśniowy
  • podśluzowy

Splot nerwowy

Żołądek .. splotu trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Jelito grube .. splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdział ...