Wyrostki poprzeczne

anatomia24.pl & wyrostki poprzeczne

Tarczyca .. wyrostka odchodzącego pośrodkowo i kierującego się ku górze. Wielkość tarczycy zależy od wieku i płci, średnio wynosi 4 - 5 cm wysokości i 2 - 3 cm szerokości w obrębie płatów bocznych. Z zewnątrz tarczyca przypomina wyglądem literę H, gdzie poprzeczną część stanowi węzina. Płaty boczne nie zawsze s... Jelito grube .. wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górne...

Kręgosłup .. wyrostki poprzeczne, stawowe górne i dolne. Wyrostek poprzeczny i kolczysty są miejscem przyczepu dla mięśni grzbietu. Natomiast pozostałe dwie pary tworzą połączenia z sąsiednimi kręgami. Kręgi szyjne Kręgi szyjne ( łac. vertebrae cervicales ) mają charakterystyczny wygląd, który pozwala je odróżni...