Rotacja wewnątrz rotacja na zewnątrz

anatomia24.pl & rotacja wewnątrz rotacja na zewnątrz

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. rotacji uda na zewnątrz lub do wewnątrz. Kanał udowy jest przestrzenią znajdującą się pomiędzy pierścieniem udowym głębokim a pierścieniem udowym powierzchownym. Jego długość to 3 - 4 cm. Z jednej strony ( bocznie ) ograniczony jest żyłą udową, od tyłu blaszką głęboką powięzi szerokiej, przodu - bla... Mięśnie uda .. rotację do wewnątrz i na zewnątrz. Mięsień dwugłowy uda ( łac. biceps femoris ) mieści się na zewnętrznej powierzchni tylnej uda między guzem kulszowym a głową strzałki. Głowa długa obejmuje swym przebiegiem oba stawy, krótka wyłącznie staw kolanowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia c...

Mięśnie podudzia .. rotację podudzia na zewnątrz lub do wewnątrz. Mięsień trójgłowy łydki ( łac. musculus triceps surae ) znajduje się najbardziej zewnętrznie na tylnej powierzchni goleni. Składa się z dwóch mięśni: brzuchatego łydki oraz płaszczkowatego. Zaczynają się one na kości udowej i głowie strzałki biegną do do...