Gdzie leżą pęcherzyki jajnikowe?

  • w korze jajnika
  • w rdzeniu jajnika
  • w błonie białawej jajnika

Pęcherzyki jajnikowe

Jajnik .. pęcherzykach jajnikowych. Średnia długość jajnika to 2,5 - 5 cm, a szerokość 1,5 - 3 cm. Swoją powierzchnią przyśrodkową jajnik skierowany jest do tyłu. Przylega do niej lejek jajowodu wraz ze swymi strzępkami. Skierowana do przodu powierzchnia boczn ... Macica .. pęcherzyki ( ovula Nabothi ). Unaczynienie macicy pochodzi od tętnicy macicznej tworzącej zespolenia z gałęziami tętnicy jajnikowej. Sieć żylna występująca w błonie śluzowej i mięśniowej wytwarza większe naczynia wzdłuż brzegu macicy i towarzyszące n ...